Главная - Гуманитарные - Филология - Засоби перекладу політичних реалій з грецької на українську мову на матеріалі грецьких періодичних видань

Засоби перекладу політичних реалій з грецької на українську мову на матеріалі грецьких періодичних видань

  • Тема: Засоби перекладу політичних реалій з грецької на українську мову на матеріалі грецьких періодичних видань
  • Автор: Ирина
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Филология
  • Страниц: 34
  • Год сдачи: 2005
  • ВУЗ, город: ДонНУ
  • Цена(руб.): 900 рублей

Купить
Заказать оригинальную работу


Выдержка

Вступ
Питання співвідношення культури в найширшому розумінні цього слова і інформації, що закладеної, зберігається і повідомляється в словах як елементах мови, відвіку привертала не тільки лінгвістів, але і представників інших наук. Всі великі і малі особливості життя даного народу і його країни (такі, як природні умови, географічне положення, хід історичного розвитку, характер соціального строю, тенденція суспільної думки, науки, мистецтва) неодмінно знаходять відображення в мові цього народу. Тому можна стверджувати, що мова виявляє собою якесь відображення культури якої-небудь нації, несе в собі національно-культурний код того або іншого народу. У ньому зустрічаються слова, в значенні яких може бути виділена особлива частина, що відображає зв'язок мови і культури, і яка називається культурним компонентом семантики мовної одиниці. До таких слів перш за все відносяться слова-реалії.
Слід зазначити, що даним мовним одиницям надано досить уваги як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками. Як відзначають С.Влахов і С.Флорін, про реалії, як про носіїв колориту, конкретні, зримі елементи національної своєрідності, заговорили на початку 50-х років. [8,14] Ці ж дослідники згадують роботи таких вчених, як Л.Н.Собольов, Г.В.Чернов, Г.В.Шатков, А.Е.Супрун. С.Влахов і С.Флорін звернули увагу на такі "неперекладні" елементи майже півстоліттю тому (у 1960 році вийшла їх стаття "Реалії"). Пізніше вийшла в світ їх книга "неперекладне в перекладі", в якій була представлена повна характеристика, класифікація і способи перекладу реалій. У підручниках по теорії перекладу Л.С.Бархударова, В.Н.Коміссарова....

Содержание

Вступ З
1. Слова-реалії як національно-лінгвістичний код мови
1.1. Визначення і суть реалій 6
1.2. Відмінності реалій від термінів та власних назв 10
1.3. Проблема класифікації реалій 12
1.4. Політичні реалії, як засіб відображення суспільного життя 14
1.5. Способи передачі реалій при перекладі 15
2. Засоби перекладу політичних реалій
2.1. Переклад політичних реалій 17
2.2. Аналіз методів перекладу 28
Висновки 33
Список використаної літератури 35
Додаток А (Політичні реалії на матеріалі грецьких політичних видань) 40

Литература

І.Арсенова Г.Н. Мова, культура і битійна картина світу//Язьік і культура: бібліографічний аспект проблеми. Уфа: ΡΙΟ Госькоміздата БАССР, 1990.
2.Бархударов Л.С. Мова і переклад. М.: Міжнародні відносини, 1975.
З.Вежбіцкая А. Мова. Культура. Пізнання. М.: Російські словники, 1996.
4.Верещагін Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедчеськая теорія слова. М.: Російська мова, 1980.
5.Верещагін Е.М., Костомаров В.Г. Мова і культура: Лшгвострановеденіє у викладанні російської мови як іноземного. М.: Російська мова, 1983.
б.Віссон Л. Синхронний переклад. М.: Р.Валент, 1999.
7.Влахов С. Флорін С. Неперекладне в перекладі. М.: Міжнародні відносини, 1986.
8.Питання теорії перекладу в зарубіжній лінгвістиці. М.: Міжнародні відносини, 1978.
9.Питання теорії художнього перекладу. М.: Художня література, 1971.
10. Галієва Н.Л. Основи діяльної теорії перекладу. Твер: Тверський державний університет, 1997.
11. Галієва Н.Л. Переводиться і деякі принципи досягнення адекватності перевода/ЛІеревод як процес і як результат: мова, культура, психологія. Калінін: Калінінській державний університет, 1989.
12. Горшунов Ю.В., Горшунова В.М. Лінгвокраїнознавський аспект у викладанні іноземної (англійської) мови// Мова і культура: бібліографічний аспект проблеми. Уфа: ΡΙΟ Госькоміздата БАССР, 1990
13. Гюббенет І.В. Основи філологічної інтерпретації літературно-художнього тексту. М.:Изд-во МІЛІГРАМУ, 1991.
14. Казакова Т.А. Роль стереотипу в художньому переводе/ЯІеревод як процес і як результат: мова, культура, психологія. Калінін: Калінінській державний університет. 1989.
15. Колесникова B.C. До проблеми художнього перекладу як мовномислительної деятельности// Світ мови і міжкультурна комунікація / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 4.1. Барнаул: Вид-во БГПУ, 2001.
16. Коміссаров В.Н. Лінгвістика перекладу. М.: Міжнародні відносини, 1980.
17. Коміссаров В.Н. Загальна теорія перекладу. М.: ЧеРо, 1999.
18. Коміссаров В.Н. Переклад в аспекті кореляції "Мова - речь'7/Вопросы теорії перекладу. М.: Московський державний інститут іноземних мов ним. Моріса Тореза, 1978.
19. Коміссаров В.Н. Теорія перекладу. М.: Вища школа, 1990.
20. Коміссаров В.Н., Черняковськая Л.А., Латишев Л.К. Текст і переклад. М.: Наука, 1988.
21. Крупнов В.Н. В творчій лабораторії перекладача. М.: Міжнародні відносини, 1976.
22. Крупнов В.Н. Курс перекладу. М.: Міжнародні відносини, 1979.
23. Кудряшов. B.C. Семантіко-прагматичний аспект перекладу реалій/Зошити
перекладача. М.: Вища школа, 1989. Вьш.23.
24. Лапшина М.Н. Роль знань про мовну картину миру в професійній діяльності усного переводчика/ЯІ Міжнародна наукова конференція по переводоведенію "Федоровськіє читання". СПб: Вид-во С.-Петербургского університету, 2000.
25. Латишев Л.К. Курс перекладу. М.: Міжнародні відносини, 1981.
26. Латишев Л.К. Переклад: Проблеми теорії, практики і методики. М.: Освіта, 1988.
27. Льовіцкая Т.Р., Фітерман A.M. Посібник з перекладу з англійської мови на російську. М.: Вища школа, 1973.
28. Льовіцкая Т.Р., Фітерман A.M. Проблеми перекладу. М.: Міжнародні відносини, 1976.
29. Льовіцкая Т.Р., Фітерман A.M. Теорія і практика перекладу з англійської мови на російську. М.: Вид-во літ-ри на иностр.яз. 1963..
30. Лівий І. Іськусство перекладу. М.: Прогрес, 1974.
31. Лілова А. Введення в загальну теорію перекладу. М.: Вища школа, 1985.
32. Любімов Н.М. Переклад - мистецтво. М.: Сов. Росія, 1977.
33. Міньяр-Белоручев Р.К. Загальна теорія перекладу і усний переклад. М.: Воєніздат, 1980.
34. Міхайлов М.М, Про переклад взагалі і художній в частности//Художественный переклад в навчанні іноземним мовам. Чебоксари: Чуваш, гос.ун-т ним. І.Н.Ульянова, 1985.
35. Морозов М.М. Посібник з перекладу російської художньої прози на
англійську мову. М.: Вид-во літ-ри на іноземних мовах, 1956.
36. Палажченко П., Чужакин А. Світ перекладу або вічний пошук взаєморозуміння. М.: Р.Валент, 1999.
37. Паморозськая Н.І. Роль слів-реалій в створенні культурного фону художнього произведения//Лексика і культура. Тверь: Тверськой державний університет, 1990. - С.59-62.
38. Переклад - засіб взаємного зближення народів. М.: Прогрес, 1987. 640 з.
39. Рецкер ЯЛ. Теорія перекладу і перекладацька практика. М.: Міжнародні
відносини, 1974. 216 з.
40. Різун В.В. До питання про соціально-культурну адаптацію художнього твору//Теорія і практика перекладу. Київ: Віща школа, 1982.-3. 3-12.
41. Родіонова Л.З., Льовіт Д.С. Роль засобів фразеологізмів і фонових знань в підвищенні загальноосвітнього рівня//
42. Садикова Г.З. Компенсація абсолютного фразеологізму лакунарності при перекладі //.Казань: Вид-во Казанського університету, 1991.
43. Сапожникова Л.Η. Культурний компонент лексичного значення власних імен і їх ад'єктивних дериватів //Лексика і культура. Твер: Тверський державний університет, 1990.
44. Секирін П.В, Мова і культура - два рівні антропонімічеського анализа//Язык і культура: бібліографічний аспект проблеми. Уфа: ΡΙΟ Госькоміздата
45. Томахин Г.Д. Лінгвокраїнознавство: що це таке?// ИЯШ. - 1996. - №6.С
46. Федоров А.В. Основи загальної теорії перекладу. М.: Вища школа, 1983.
47. Флорін С. Муки перекладацькі: практика перекладу. М.: Вища школа, 1983.
48. Фрідріх С.А. Про теорію перекладу художнього тексту //Мова і культура: бібліографічний аспект проблеми. Уфа: ΡΙΟ Госькоміздата БАССР, 1990. - С172 - 173.
49. Швейцер А.Д. Переклад і лінгвістика. М.: Воєніздат, 1973.
50. Швейцер А.Д. Сучасна социолінгвістіка. М.: Наука, 1977.
51. Швейцер А.Д. Теорія перекладу. М.: Наука, 1988,

52. Шумагер Е.І. Фонова лексика, її своєрідність і зв'язок з культурой//Лексика і культура. Тверь: Тверськой державний університет, 1990.
53. Язикова Е.В. Інтерпретація тексту і проблеми художнього перевода//Язык і культура: бібліографічний аспект проблеми. Уфа: ΡΙΟ Госькоміздата БАССР, 1990.

Список Інтернет видань:
54.www.translation.com.uk
55.www.leamandwork.com
5 6. www, in. gr/metafrasi
57.www.tanslationtertitiry.co.uk
58.www.translation.on-line.com

Словники:
59.MEIZON Ελληνικό Λεξικό, 2 έκδοση, Αθήνα, 1999.
60. Σύγχρονο Ρωσοελληνικο Λεξικό, Mandenson, м. Москва, 1998 p.
61. Λεξικό Κοινής Νεοελληνικής Γλώσσας, Μπαμπινιώτης, Αθήνα, 2000.

Періодичні видання:
62.«Μετροραμα», Αθήνα, 2003
63. «ΒΗΜΑ» Αθήνα, 2004
64.«Χρόνος», Θεσσαλονίκη, 2005
65. www.diaspora.com.gr
66. www.politismos.com
67. www.alisia.com
68. www.neostropos.com.gr

Купить
Заказать оригинальную работу


Похожие работы

Название Тип Год сдачи Страниц ВУЗ, город Цена
Особливості перекладу технічних термінів з новогрецької на українську мову в інструкціях по використанню побутової техніки Курсовая 2007 42 ДонНУ 900 Купить Заказать
оригинальную
Генезис та семантика юридичної термінології в економічних текстах Курсовая 2005 37 ДонНУ 900 Купить Заказать
оригинальную
Функціонування юридичної термінології в текстах газетних повідомлень Курсовая 2005 42 ДонНУ 900 Купить Заказать
оригинальную
Новые явления в русском языке 1990-х - 2000 гг. Курсовая 2008 32 МИУ (г.Москва) 1000 Купить Заказать
оригинальную
ПУТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА Курсовая 2008 46 МИЛ 1500 Купить Заказать
оригинальную
Стили современного литературного языка. Курсовая 2008 31 МИМЭО (г.Санкт-Петербург) 1000 Купить Заказать
оригинальную
Лингвистические аспекты эвфемии Курсовая 2008 24 ЛГУ имени А. С. Пушкина 1500 Купить Заказать
оригинальную
способы словообразования в нестандартной лексике англ. яз. Курсовая 2008 29 не указан 1500 Купить Заказать
оригинальную
Общество. Основы философского анализа. Курсовая 2005 25 Москва 850 Купить Заказать
оригинальную
Бессоюзное сложное предложение Курсовая 2008 48 Москва 1500 Купить Заказать
оригинальную