Главная - Экономические - Управление персоналом (Менеджмент) - Менеджмент

Менеджмент

  • Тема: Менеджмент
  • Автор: Юлия
  • Тип работы: Контрольная
  • Предмет: Управление персоналом (Менеджмент)
  • Страниц: 35
  • Год сдачи: 2007
  • ВУЗ, город: СГПУ
  • Цена(руб.): 500 рублей

Купить
Заказать оригинальную работу


Выдержка

Фінансовий менеджмент включає в себе стратегію і тактику управління.
Під стратегією в даному випадку розуміють загальне напралення та спосіб використання засобів для досягнення поставленої цілі. Цьому способу відповідає певний набір правил та обмежень для прийняття рішення. Стратегія дозволяє сконцентрувати зусилля на варіантах рішення, що не протирічать прийнятій стратегії, відкинувши всі інші варіанти. Після досягнення поставленої цілі стратегія як направлення та засіб її досягнення припиняє своє існування. Нові цілі ставлять задачу розробки нової стратегії.
Тактика це конкретні методи для досягнення поставленої цілі в певних умовах. Задачею тактики управління є вибір найбільш оптимального рішення і найбільш вірних в даній господарській ситуації методів і прийомів управління .
Стратегічне управління являє собою діяльність по розробці і реалізації стратегії в масштабі реального часу, Воно вирішує задачі:
- подолання кризового стану фірми, викликаного розбіжністю її можливостей і вимог середовища;
- заняття лідируючого положення на ринку (у галузі) у перспективі;
- забезпечення життєздатності в будь-якій самій несподіваній ситуації;
- створення умов довгострокового розвитку з обліком зовнішніх і внутрішніх можливостей.
У відмінності від оперативного, таке управління має не реактивний, а випереджальний характер. Мова йде про дії в сьогоденні, що визначають виживання фірми в майбутньому. Менеджери на основі прогнозу ситуації, у якій буде функціонувати і розвиватися компанія і її оточення, випереджають своїми рішеннями ті чи інші події, а не просто реагують на них у міру виникнення.

Содержание

1. Необхідність, сутність, мета та завдання фінансового менеджменту 3
2. Функції і механізм фінансового менеджменту 5
3. Методи і принципи фінансового менеджменту 8
4. Підготовка та прийняття управлінських рішень 11
Сутність стратегічного управління 11
Формування і способи розробки стратегії 14
Управлінська праця. Основні функції та ролі менеджерів 17
5.Організаційні структури управління підприємства 19
Визначення поняття і принципи побудови 19
6. Нова система поглядів на управління в сучасних умовах 21
7. Стисла характеристика підприємства ВАТ «Хліб». 25
ЛІТЕРАТУРА: 35

Литература

1. Арефєва О. В. Фінансовий менеджмент: Навчально методичний посібник. К. Вид. Європ. універ; 2002 94с.
2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент . - К. : Ника-Центр, Эльга , 1999.
3. Бутинець Ф. Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік: - 2-ге., перераб. і доп. Житомір: ПП Рута, 2002. 480с.
4. Бухгалтерський облік і фінансова діяльність обєкти фінансового контролю: Метод. посібник. К. Атака, Ельга Н, 2003. 304с.
5. Закон України «Про банки і банківську діяльність».
6. Закон України «Про власність».
7. Закон України «Про підприємництво».
8. Закон України «Про підприємства».
9. Закон України «Про Ціни і ціноутворення».
10. Павлов Л.Н. Финансовый менеджмент . Управление денежным оборотом предприятия . Учебник для вузов . М. : Банки и биржи, ЮНИТИ , 1995 400 с.
11. Подсолонко О. А. Менеджмент: теорія та практика. К. ЦУЛ, 2003. 370с.
12. Социальный менеджмент: Учебник / Под ред. Д. В. Валового. М.: ЗАО «Бизнес школа «Интел Синтез», Академия труда и социальных отношений; 1999. 384 с.
13. Финансовый менеджмент / Под ред. Акад. Г.Б. Поляка . М. : Финансы , 1997.
14. Хасби Д. Стратегический менеджмент. М., 1998. 364с.
15. Хучек М. Стратегическое управление трудовым потенциалом предприятия. М., 1993. 388 с.
16. Экономика предприятия / Под ред. В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандара. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.
17. Якокка Л. Карьера менеджера. М.,1995.- 458с.

Купить
Заказать оригинальную работу


Похожие работы

Название Тип Год сдачи Страниц ВУЗ, город Цена
Процесс коммуникаций и эффективность управления Контрольная 2007 25 СГПУ 500 Купить Заказать
оригинальную
Отбор и расстановка персонала, методы отбора кадров, стратегия выживания фирмы в условиях банкротства Контрольная 2007 8 Московский Новый Юридический Институт 500 Купить Заказать
оригинальную
Инновационные процессы и кадровое консультирование Контрольная 2007 33 Академия труда и социальных отношений(Москва) 500 Купить Заказать
оригинальную
Менеджер отдела снабжения производственной компании Контрольная 2007 17 Москва 500 Купить Заказать
оригинальную
Менеджер отдела доставки Контрольная 2007 18 Москва 500 Купить Заказать
оригинальную
Сущность японской модели менеджмента Контрольная 2007 10 Мос. Гос. Торгово-экономический университет 500 Купить Заказать
оригинальную
Организация производства и менеджмент Контрольная 2007 12 МГВРК(Минск) 500 Купить Заказать
оригинальную
Системы сертификации качества Контрольная 2007 19 Рос. гос. торг.-эк. университет 500 Купить Заказать
оригинальную
Сущность, элементы и базисные задачи музейной рекламы Контрольная 2007 15 Санкт-Петербургский государственный Университет культуры и искусств 500 Купить Заказать
оригинальную
Досье на информационные фирмы Контрольная 2006 23 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 500 Купить Заказать
оригинальную