Главная - Гуманитарные - Педагогика - Методи навчання та їх критерії вибору

Методи навчання та їх критерії вибору

  • Тема: Методи навчання та їх критерії вибору
  • Автор: Tatiana
  • Тип работы: Дипломная
  • Предмет: Педагогика
  • Страниц: 54
  • Год сдачи: 2003
  • ВУЗ, город: НПУ
  • Цена(руб.): 4000 рублей

Купить
Заказать оригинальную работу


Выдержка

Вступ.
У своїй дипломній роботі я би хотіла проаналізувати деякі переваги й недоліки різних, а на сам перед і нові методи навчання.
Методи навчання повязані з рівнем розвитку суспільства, науки, техніки й культури. У давні часи і на початку середніх віків. Коли багата верхівка готувала своїх нащадків лише до світського життя, а не до трудової діяльності, у навчанні використовувалися догматичні методи, що ґрунтувалися на заучуванні навчального матеріалу. Епоха великих відкритів і винаходів покликала до життя потребу в знаннях, украй необхідних людині. Формуються й розвиваються методи, що спираються на наочність, методи, звернені до свідомості й активності учнів у навчанні, практичні методи навчання.
Сучасна школа висуває свої вимоги до методів навчання. Це стосується і розбудови української школи взагалі. Й удосконалення методики навчання зокрема, не випадково в Державній національній програмі Освіта (Україна XXI СТОЛІТТЯ) одним із шляхів реформування загальної середньої школи названо науково дослідну експериментальну роботу щодо впровадження педагогічних інновацій, інформатизації загальної середньої освіти.
Ефективність навчання в сучасній школі залежить від уміння вчителя обрати метод чи прийом навчання в конкретних умовах для кожного уроку.
Вони ставлять перед кожним учителем завдання виховувати людей усебічно розвинених, які б мали широку освіту й свідомо використовували свої знання й здібності на користь держави, суспільства. Особливої уваги заслуговують методи, що потребують від учнів свідомого підходу, активності, самостійності й творчості у навчально пізнавальній діяльності. Таким чином, методи навчання у своїй сукупності залежать від загальної мети освіти та виховання в сучасній школі.
На теперішній час постає два питання:
1. Який метод навчання вибрати у даному випадку?
2. За допомогою яких критеріїв вибирати метод?

Содержание

Вступ
І. Теоретична частина
1. Сутність і функції методів навчання
2. Класифікація методів навчання
3. Методи організації і здійснення навчально пізнавальної діяльності
3.1. Методи за джерелом інформації й сприймання навчальної інформації
3.2. Методи за логікою передачі і сприймання навчальної інформації
3.3. Методи за ступенем самостійності мислення школярів при засвоєнні знань
3.4. Методи за ступенем керування учнями
4. Методи стимулювання і мотивації навчально пізнавальної діяльності
4.1. Методи стимулювання інтересу до навчання
4.2. Методи стимулювання обовязку і відповідальності в учінні
5. Методи контролю і самоконтролю в навчанні
6. Бінарні методи
7. Ситуаційний метод
8. Засоби навчання
9. Вибір методів навчання
ІІ. Практична частина
1. Використання методів навчання на уроках інформатики
1.1. Методика проведення уроку
1.2. Методика проведення практичної роботи
1.3. Методика проведення тематичного обліку знань
Заключна частина
Список використаної літератури

Литература

1. Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі. 2е вид., Перероб.і доп. К. Рад.школа, 1981 - 200с.
2. Бабанский Ю. К. Педагогика: [Учебн.пособие для студентов пед.ин тов] М.:1983
3. Бондар В. І. Дидактика. К.: Вересень, 1996
4. Ващенко Г. Загальні методи навчання. К.: Укр.вид.спілка, 1997 410с
5. Выбор методов обучения в средней школе /Под ред. Ю. К. Бабанского М.:Педагогика, 1981 176с.
6. Газета Завуч №34(76), грудень 2000р.
7. Глузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія К., 1995 с 179.
8. Гращенко П. Л. Содержание и методика углубленного изучения информатики в средней школе, К., 1993
9. Дидактика современной школы /Под ред. В. А. Онищука. К., 1987
10. Інформаційно практичний бюллетень Все для Вчителя № 13, 1998
11. Інформаційно практичний бюллетень Все для Вчителя № 21, 1998
12. Інформаційно практичний бюллетень Все для Вчителя № 1, 1999
13. Інформаційно практичний бюллетень Все для Вчителя № 5, 1999
14. Інформаційно практичний бюллетень Все для Вчителя № 6, 1999
15. Інформаційно практичний бюллетень Все для Вчителя № 12, 1999
16. Інформаційно практичний бюллетень Все для Вчителя № 4, 2000
17. Кортяєв Б. І. Методи навчально пізнвальної діяльності учнів. К., 1973
18. Компютери в навчальному процесі:[Під ред. К. Пахотіна]. Умань: ІНКОМТЕХ, 1999 83с.
19. Компютерно орієнтовані системи навчання [Редкол.: М. І. Жалдак та інші]. К.: Компютер у школі та сімї, 1998. 230, [1]с: іл., табл.
20. Лозова В. І. Педагогіка.: Розділ Дидактика. К., 1993. 138с.
21. Любар О. О. Історія української педагогіки. К.: 1999 355, [1].
22. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. 2е вид. К.: Б.в., 1999 348с.:іл.
23. Олійник П. М., Балан Р. Р. Основи методики навчання спеціальних дисциплін у вищій школі/методичні рекомендації. 1998.
24. Педагогіка в опорних структурно логічних схемах. [Уклад.: Соловей М. І. , Спіцин Е. С.] К., 1999 105с.
25. Педагогіка і методика навчання і виховання.[Редкол.: В. І. Лозова] Суми: ВВП Мрія 1 ЛТД, 1997 266с
26. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. К.: Генеза, 1999
27. Фіцула М. М. Педагогіка. К.: Видавничий центр Академія, 2000

Купить
Заказать оригинальную работу


Похожие работы

Название Тип Год сдачи Страниц ВУЗ, город Цена
Особенности восприятия школьниками основ православной культуры Дипломная 2007 79 Москва 4000 Купить Заказать
оригинальную
Социальная работа в учреждениях наркологического здравохранения Дипломная 2007 75 Москва 4000 Купить Заказать
оригинальную
Творческое самовыражение как способ музыкального воспитания Дипломная 2007 67 Воронеж 4000 Купить Заказать
оригинальную
Педагогические условия воспитания одаренных детей в семье. Дипломная 2006 125 Москва 4000 Купить Заказать
оригинальную
Исследование школьной мотивации учащихся начальных классов. Дипломная 2001 60 Москва 4000 Купить Заказать
оригинальную
Формирование мотиваций здорового образа жизни у старшеклассников на уроках физической культуры Дипломная 2006 75 ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 4000 Купить Заказать
оригинальную
Особенности проявления страхов у старших дошкольников и пути их преодоления Дипломная 2004 62 Волгоградский государственный педагогический университет 4000 Купить Заказать
оригинальную
Развитие эталонных представлений о цвете и форме умственно-отсталых дошкольников Дипломная 2007 75 РГПУ 4000 Купить Заказать
оригинальную
Особенности преподавания русского языка как иностранного Дипломная 2007 95 Государсвенный Педагогический Университет им. Герцена (Санкт-Петербург) 4000 Купить Заказать
оригинальную
Коллективная форма обучения в формировании познавательных интересов у младших школьников Дипломная 2006 51 ЯГУ 4000 Купить Заказать
оригинальную