Главная - Экономические - Эконометрика - Задачі по екнометрії

Задачі по екнометрії

  • Тема: Задачі по екнометрії
  • Автор: Tatiana
  • Тип работы: Контрольная
  • Предмет: Эконометрика
  • Страниц: 19
  • Год сдачи: 2005
  • ВУЗ, город: НАУ
  • Цена(руб.): 500 рублей

Купить
Заказать оригинальную работу


Выдержка

Завдання: 1. Обчислити вектор оцінок параметрів за методом найменших квадратів для залежності між досліджуваним фактором та пояснюючими змінними ; 2. виконати дисперсійний аналіз моделі; 3. обчислити коефіцієнти множинної детермінації і кореляції , проаналізувати ступінь адекватності побудованої моделі та вибіркових даних; 4. визначити дисперсії оцінок параметрів та їх стандартні помилки , перевірити статистичну значущість розрахованих коефіцієнтів на основі - критерію; 5. із заданою надійністю побудувати довірчі інтервали для оцінок параметрів ; 6. задати вектор прогнозних значень , одержати прогнозне значення та побудувати для нього із заданим рівнем значущості довірчі інтервали. Вихідні данні: Таблиця 1. Статутний фонд, тис.дол. Кількість випущених акцій, тисюшт Об’єм продукції, тис.дол. Балансовий прибуток, тис.дол. 1 3667 606 1392 5774 2 1634 206 2705 3533 3 202 20 323 1216 4 5099 4987 1780 2853 5 393 344 1299 1684 6 4786 3732 434 750 7 119 48 132 148 8 1141 1508 262 412 9 340 114 193 175 10 87 211 2 26 11 2492 6222 63 176 12 1529 1891 778 58 13 705 162 2257 2404 14 1886 1525 31 21 15 8083 14829 3 196 16 364 175 76 6 17 2787 442 542 4479 18 632 134 2262 2375 19 11 36 319 619 20 2367 2452 898 1437 21 238 562 2305 439 1. Знайдемо оцінки параметрів множинної моделі за формулою: де, Матриця - транспонована матриця до матриці Х, в якій міняємо місцями рядки і стовпчики: Добутком двох матриць є матриця, елементи якої дорівнюють сумі добутків рядка першої матриці на стовпчики другої матриці. Множити можна лише ті матриці, у яких кількість стовпчиків першої дорівнює кількості рядків другої: В нашому випадку маємо: Знаходимо обернену матрицю Знаходимо матрицю : Знайдемо матрицю :

Содержание

Завдання:

1. Обчислити вектор оцінок параметрів за методом найменших квадратів для залежності між досліджуваним фактором та пояснюючими змінними ;
2. виконати дисперсійний аналіз моделі;
3. обчислити коефіцієнти множинної детермінації і кореляції , проаналізувати ступінь адекватності побудованої моделі та вибіркових даних;
4. визначити дисперсії оцінок параметрів та їх стандартні помилки , перевірити статистичну значущість розрахованих коефіцієнтів на основі - критерію;
5. із заданою надійністю побудувати довірчі інтервали для оцінок параметрів ;
6. задати вектор прогнозних значень , одержати прогнозне значення та побудувати для нього із заданим рівнем значущості довірчі інтервали.

Литература

нема

Купить
Заказать оригинальную работу


Похожие работы

Название Тип Год сдачи Страниц ВУЗ, город Цена
Задачи по эконометрике Контрольная 2006 14 НАУ 500 Купить Заказать
оригинальную
Задачі по економетрії Контрольная 2006 25 НТУУ 600 Купить Заказать
оригинальную
Контрольная работа №1. Контрольная 2006 21 Москва 500 Купить Заказать
оригинальную
Анализ временного ряда, построение регрессионных моделей Контрольная 2006 14 ВЗФЭИ 500 Купить Заказать
оригинальную
Процедуры идентификации макроэкономических моделей Кейнса Контрольная 2007 5 Москва 500 Купить Заказать
оригинальную
Задача Контрольная 2007 4 Екатеринбург 500 Купить Заказать
оригинальную
Контрольная работа по эконометрике. Контрольная 2007 10 Москва 500 Купить Заказать
оригинальную
Эконометрика тест №15 + задача Контрольная 2007 12 университет 800 Купить Заказать
оригинальную
Эконометрика 2 работы Контрольная 2007 17 университет 800 Купить Заказать
оригинальную
Эконометрика вариант 2 Контрольная 2007 17 университет 500 Купить Заказать
оригинальную