Главная - Экономические - Экономика предприятия - Ефективність використання і відтворення основних засобів підприємства

Ефективність використання і відтворення основних засобів підприємства

  • Тема: Ефективність використання і відтворення основних засобів підприємства
  • Автор: Покровка Богдан
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Экономика предприятия
  • Страниц: 33
  • Год сдачи: 2011
  • ВУЗ, город: ХУЕП
  • Цена(руб.): 1050 рублей

Купить
Заказать оригинальную работу


Выдержка

ВСТУП

З появою підприємств перед їх засновниками поставали питання: \"Як виробляти багато продукції? Як створити підприємство? Що для цього треба? Як ним керувати? \". Сьогодні ми вже досконально знаємо основну структуру і склад кожного підприємства. Ми можемо сказати, що процес виробництва здійснюється за умови поєднання робочої сили і засобів виробництва. В свою чергу, засоби виробництва складаються із засобів праці та предметів праці у вартісному виразі вони становлять виробничі фонди (виробничі засоби) підприємства, які поділяються на основні та оборотні.
Вивчення складу і структури основних фондів - дуже актуальне питання. Воно має велике значення, бо без них неможливий сам процес виробництва продукції або послуг.
Адже як, наприклад, може виготовлятися автомобіль без обладнання на якому виробляють кожну деталь згідно зі стандартом. Вручну це зробити майже неможливо. А будинки та споруди в яких автомобіль буде збиратися або будуть виготовлятися деталі? Не на відкритому ж повітрі працювати, де дощі можуть пошкодити і обладнання і продукцію? Якщо не враховувати цього, засновник просто на зможе виробляти продукцію.
Основні засоби – це база, без якої не може працювати підприємство в цілому. Основні фонди – це засоби труда, які приймають участь у виробничому процесі на протязі чисельних циклів, зберігаючи при цьому свою натуральну форму і переносять свою вартість на вироблену продукцію.

Содержание

ЗМІСТ

ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1: Основні поняття ефективності використання і відтворення основ-
них фондів підприємства.
1.1. ПОНЯТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СТРУКТУРА.3
1.2. ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ВИДИ ЇХ ОЦІНКИ 7
1.3. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ПОКАЗНИКИ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ 11
РОЗДІЛ 2: Статистичний аналіз молочної галузі Хмельницької області........18
РОЗДІЛ 3: Техніко - економічний аналіз ВАТ \"Молокозавод\"........................21
ВИСНОВОК 30
ЛІТЕРАТУРА 32Литература

ЛІТЕРАТУРА

1. Волков О.И., Скляренко В.К. «Экономика предприятия: Курс лекций» –
М., 2003 р.
2. Горфинкель В.Я. «Экономика предприятия: Учебник» – 3-е изд. - М.,
2003 р.
3. Гриньов А.В. «Організація та управління на підприємстві» - Х., 2004 р.
4. «Економіка підприємства: Підручник» / За ред. И.М. Петровича. – 2-ге
вид., пер. та доп. – К., 2002.
5. Лапин Е.В. «Оценка экономического потенциала предприятия» – Суми,
2004 р.
6. Савицька Г.В. «Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч.
посіб.» – К., 2004.

Купить
Заказать оригинальную работу


Похожие работы

Название Тип Год сдачи Страниц ВУЗ, город Цена
Конкурентная способность российской экономики Курсовая 2002 28 ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 1500 Купить Заказать
оригинальную
Производственный план Курсовая 2002 42 ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 1500 Купить Заказать
оригинальную
Система управління персоналом підприємства Курсовая 2011 44 ХУЕП 1100 Купить Заказать
оригинальную
Конкуренция в сфере обслуживания и ее влияние на деятельность предприятий питания и гостиниц Курсовая 2010 45 Москва 1500 Купить Заказать
оригинальную
Экономический анализ предприятия Курсовая 2011 15 Филиал РГЭУ «РИНХ» в г. Волгодонске 1500 Купить Заказать
оригинальную
Определение потребности в работниках на предпиятии Курсовая 2010 33 Москва 1500 Купить Заказать
оригинальную
Предприятия в системе налогооблажений Российский и Зарубежный опыт Курсовая 2010 30 Москва 1500 Купить Заказать
оригинальную
Расчет показателей от внедрения мероприятий научно- технического прогресса Курсовая 2011 33 Москва 1500 Купить Заказать
оригинальную
Финансовое планирование на предприятии Курсовая 2011 32 Москва 1500 Купить Заказать
оригинальную
Анализ финансово-хозяйственного состояния предприятия Курсовая 2010 43 Москва 1500 Купить Заказать
оригинальную